Disclaimer & privacy

Transparant en eerlijk

Voor Prettybusiness ontvang ik wel eens producten/diensten of word ik betaald door bedrijven voor het promoten hiervan. Bij ieder artikel geef ik aan of dit van toepassing is. Je zult daarom de volgende (of vergelijkbare) zinnen tegen kunnen komen:

  • ”Dit artikel bevat producten en/of diensten die ik heb gekregen van een merk of bedrijf.” – Zoals de zin al aangeeft heb ik één of meerdere producten uit het artikel (en soms in een video) gekregen.
  • ”Dit artikel is geschreven/tot stand gekomen in samenwerking met (naam merk/bedrijf) ” – Wanneer je dit ziet staan betekent het dat ik betaald heb gekregen voor het schrijven van een artikel.
  • ”Dit artikel bevat affiliate links ” – In dit artikel zijn affiliate links opgenomen. Dat betekent dat als jij klikt op een link en vervolgens een aankoop doet bij de betreffende webshop, dan ontvang ik daar geld voor. Jij betaalt hierdoor niet meer geld voor jouw product, maar ik ontvang wel iets extra’s. Op die manier help jij mij én Prettybusiness :-).

Op Prettybusiness vertel ik regelmatig wat ik van producten en diensten vind. Ik ben hierin altijd transparant. Ook als ik producten, diensten of geld ontvang zal ik eerlijk mijn mening geven. Dat neemt niet weg dat ik vaak enthousiast ben over producten of diensten die ik promoot. Ik zal namelijk niet schrijven over een product of dienst wanneer ik daar niet achter sta.

 

Rechten

Het doel van Prettybusiness is om jou informatie te verstrekken over alles rondom zakelijke mode en uiterlijke verzorging voor mannen en vrouwen. Ook al doe ik mijn best, er zullen ongetwijfeld wel eens fouten staan op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle artikelen schrijf ik zelf en een groot deel van de foto’s zijn door mij gemaakt. Het is verboden om deze teksten of foto’s te gebruiken zonder mijn toestemming. Wil je toch graag mijn foto’s gebruiken? Stuur mij dan even een mail via contact@prettybusiness.nl.

 

Privacy verklaring (AVG)

Prettybusiness , gevestigd aan Onder de Toren  A. Hofmanweg 1a 2031 BH Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Aileen Out is de Functionaris Gegevensbescherming van Prettybusiness. Zij is te bereiken via contact@prettybusiness.nl

 

Contactgegevens:

Website: www.prettybusiness.nl

Adres: Onder de Toren T.a.v. Prettybusiness – Aileen Out

A. Hofmanweg 1a

2031 BH Haarlem

KvK: 63799278

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prettybusiness verwerkt enkele persoonsgegevens doordat je de artikelen op deze website leest. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op Prettybusiness.nl

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@prettybusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prettybusiness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Prettybusiness analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Verbeteren houdt hoofdzakelijk in: het verbeteren van de content (passend bij de behoefte van de lezers) en het optimaliseren van de techniek (zodat Prettybusiness prettig is in gebruik).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prettybusiness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Reacties onder artikelen: Zo lang als het artikel online staat
Verzamelde gegevens: E-mail adres, naam en eventueel website
Reden: Om de discussie onder de artikelen te bevorderen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Prettybusiness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Prettybusiness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prettybusiness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Prettybusiness gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Naam: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Prettybusiness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@prettybusiness.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prettybusiness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@prettybusiness.nl.