Is jassen pakken voor koukleumende collega’s reden voor ontslag?

Wat zou jij doen wanneer je je collega’s in de kou ziet werken zonder warme werkkleding? Terwijl je weet dat er jassen liggen in een ruimte waar alleen jij toegang tot hebt? Een medewerker van DHL twijfelde niet lang en gaf zijn collega’s deze jassen. Maar daar was het koeriersbedrijf het niet mee eens. De medewerker werd op staande voet ontslagen. Maar is jassen pakken voor koukleumende collega’s voldoende reden voor ontslag? Een rechter boog zich recent over deze zaak…

 

Is jassen pakken voor koukleumende collega's reden voor ontslag?
Photo by Claudio Schwarz on Unsplash

Koukleumende collega’s in loods

De rechtszaak is aangespannen door de ontslagen medewerker. De 29-jarige man was sinds 2017 werkzaam bij DHL. Hij had inmiddels de functie van floater, wat inhoudt dat hij operationeel en functioneel leiding geeft aan loodsmedewerkers wanneer de supervisor afwezig is. Daarnaast was hij bedrijfshulpverlener (BHV’er), waarvoor hij een speciaal all acces pasje had gekregen. Hiermee hebben de BHV’ers toegang tot alle gebouwen en ruimtes bij DHL. Maar dit pasje mag volgens de regels van het bedrijf alleen in noodgevallen gebruikt worden. 

Op 21 september 2021 bestelde het koeriersbedrijf winterwerkkleding voor de medewerkers die werkzaam waren in de loods. Deze kleding was medio januari nog steeds niet geleverd. Ondertussen zag de floater dat zijn collega’s het wel erg koud hadden. Er is namelijk geen verwarming of verkoeling aanwezig in de loods, waar het op dat moment twee graden was. Hij wist dat er een ruimte was waar jassen lagen en besloot deze te pakken en uit te delen. Dit gebeurde op 16 januari 2021. Tien dagen later, op 26 januari, werd de man op het matje geroepen door zijn leidinggevende. Het bedrijf had namelijk op camerabeelden gezien dat de jassen weggehaald waren uit te ruimte waar ze eerst lagen. Ook had de floater een stapeltje ontsmettingsdoekjes en een kapotte computerkabel meegenomen. Na intern overleg werd hij op 31 januari op staande voet ontslagen. 

Op 11 februari stuurde de ontslagen medewerker een brief naar het bedrijf met het verzoek om het ontslag opnieuw te overwegen. Daar gaat DHL niet op in, waarna de man een rechtszaak aanspande tegen zijn voormalige werkgever. Volgens hem is de straf voor de overtreding te zwaar.

 

Is jassen pakken voor koukleumende collega’s reden voor ontslag?

Tijdens de zitting blijkt de rechter het hiermee eens te zijn. Het wegnemen van de spullen is volgens de rechter niet voldoende reden om de man op staande voet te ontslaan. Dit komt onder andere omdat het bedrijf al eerder op de hoogte was van het feit dat de man spullen mee had genomen. En toch heeft het meerdere dagen geduurd voordat de man ontslagen werd. Ook verklaart de oud medewerker dat collega’s regelmatig grotere aantallen ontsmettingsdoekjes meenemen en zou de kabel toch weggegooid worden. DHL heeft dit bij de rechter niet tegengesproken. Ten slotte heeft DHL geen duidelijk reglement waarin staat wat de consequenties zijn voor het betreden van ruimtes wanneer er geen sprake is van een calamiteit. 

De rechter heeft bepaald dat de oud medewerker binnen een week na de uitspraak weer aan het werk mag. DHL moet hem zijn salaris van € 4.126,50 bruto per maand met terugwerkende kracht uitbetalen. Ook moet het bedrijf de man de wettelijke verhoging (maximaal 15%) van zijn salaris, de kosten voor zijn zorgverzekering (€ 123,68 per maand) en de rente voor het te laat betalen van het salaris en de zorgverzekering betalen. Daar bovenop mag DHL opdraaien voor de griffiekosten en de kosten die de oud-werknemer heeft gemaakt voor zijn advocaat.

 

Een bijzonder verhaal

Ik heb al zoveel bijzondere rechtszaken rondom werkkleding voorbij zien komen, maar deze spant echt de kroon. Dit is een bizarre reden om een medewerker op staande voet te ontslaan.

Wanneer ik de uitspraak lees, dan valt het mij op dat de rechter vooral ingaat op het incident. De reden dat de man de spullen heeft gepakt wordt niet meegenomen in het besluit. Terwijl dat juist zo belangrijk is. De slechte organisatie van rondom werkkleding is namelijk de reden dat dit is gebeurd. Als het bedrijf goed voor zijn medewerkers had gezorgd, dan had de man de jassen ook niet hoeven te pakken. Daarnaast hebben we het over ontsmettingsdoekjes, een product dat je tegenwoordig overal ziet liggen. En laten we niet vergeten dat op 16 januari de Corona maatregelen net weer iets versoepeld werden. We kwamen uit een lockdown. Zou DHL niet juist blij moeten zijn dat de man hier, gezien de ontsmettingsdoekjes, serieus mee omging? 

Ook de vraag wat een calamiteit precies is, dat komt niet aan bod. Terwijl dit een belangrijk thema is. De definitie van een calamiteit is dat het gaat om een grote ramp of een onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. In dat geval is het de vraag of het werken in de kou ernstige schade kan veroorzaken. Dat zou wel kunnen, maar is vooral afhankelijk van de medewerkers zelf. Wanneer hun weerstand laag is of ze onderliggende ziektes hebben, dan kan langdurig werken in koude omstandigheden schadelijk zijn. Maar of je nu wel of geen goede gezondheid hebt, het is niet prettig om in de kou te werken zonder goede werkkleding. En in dat geval heeft DHL op het gebied van ‘goed werkgeverschap’ (Artikel 611 van het Burgerlijk Wetboek) simpelweg gefaald. 

 

Wat vind jij hiervan? Is het een grove overtreding of kun je het wel begrijpen?

 

Groetjes,

Aileen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge